Monique Hilgers


Monique HilgersIk ben Monique Hilgers, 45 jaar en woon in Amsterdam. Ik heb het versnellerstraject van de voltijds lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam gevolgd en ben in juni 2011 afgestudeerd. Sinds september 2011 ben ik werkzaam als leerkracht op de 8e Montessorischool te Amsterdam.
 

Samen met 3 studenten, Thijs Roovers, Samira Lehiba en Danielle Ab, ben ik in februari 2010 vertrokken naar Mali. De boodschap vanuit Nederland was workshops geven over competentiegericht onderwijs. We zijn begonnen met observeren van leerkracht- en leerlinggedrag in alle klassen van de Ciwara school. Vervolgens gaven wij de remedial teaching sessies met zwakke en sterke leerlingen en maakten hierbij gebruik van onze meegebrachte lesmaterialen. Danielle is in Nederland zweminstructrice en daarom heeft het IEP gevraagd of wij naast onze schoolactiviteiten ook zwemlessen wilden verzorgen.

Wij hebben workshops gegeven over: materiaal, verschillende werkvormen en klassenmanagement. Vervolgens hebben wij gereflecteerd, en geëvalueerd met de leerkrachten en het personeel van het IEP. Naast al deze geweldige ervaringen hebben wij zelf ook voor de klas mogen staan en diverse lessen gegeven op vele gebieden. Dat internet deuren opent zelfs in Afrika bleek uit een reactie op een blog van een van ons. Dit bracht ons in contact met de Nederlandse ambassade in Bamako. Via deze weg belandden wij op de dovenschool in Bamako. Door onze gesprekken met de directeur van deze school hebben wij kunnen realiseren dat Abdullah, een van de dove kinderen uit de special needs klas hier per direct geplaatst kon worden. 

Het IEP werkt met zijn scholen met het Read-Learn-Lead (RLL) programma. Dit is een programma dat uitgaat van de inheemse talen. Deze methode lijkt veel op de in Europa gebruikte leesmethode. Wij hebben in drie districten (Segou, Mopti en Djenné) scholen bezocht waar dit programma actief ingezet wordt. Lessen geobserveerd en dit teruggekoppeld aan de directie Maria Keita en Debby Fredo van de Ciwara school.
 

In december 2010 heb ik voor de 2e keer dat jaar Mali bezocht samen met Danielle Ab. Ik heb hier gewerkt aan de vraag vanuit het Institut pour Education Populaire: “Hoe kunnen leerkrachten van de special needs klas van de Ciwara school in Kati taalactiviteiten voor kinderen met een handicap beter afstemmen op de specifieke behoeftes van die kinderen.”
In Mali en in Nederland heb ik deze vraag onderzocht. Voor het IEP en de leerkrachten van de special needs leerlingen heb ik een advies uitgebracht en samen lessen ontworpen en uitgetest.
In februari 2011 heb ik een film gemaakt samen met Thijs Roovers ter overdracht en werving van nieuwe studenten voor Annemieke Mol-Lous.
In maart 2011 is Maria Keita samen met enkele leerkrachten naar Nederland gekomen. Ik heb met Maria Keita en de leerkrachten o.a. een workshop bijgewoond van Mirjam Zaat. Zij is verbonden aan de Stichting Taalvorming in Amsterdam. Deze stichting verbindt kunst- en cultuureducatie met taalvaardigheid en sociale vaardigheden. Vervolgens heb ik met Maria Keita en leerkrachten diverse scholen bezocht en een aanvulling gemaakt op lesmaterialen die zij op de twee mytylscholen en verschillende Amsterdamse basisscholen gezien hebben waarbij taal de bindende factor is.
 

In februari 2012 ben ik voor de 3e keer in Mali geweest. Samen met Annemieke Klop hebben wij ons 1,5 week gefocust op de Ciwara special needs klas. Nadat we een aantal leerkrachten hadden gesproken en observaties hadden gedaan zijn we materialen gaan bedenken en ontwikkelen. Doel was dat er gedifferentieerd onderwijs kan worden gegeven. Enerzijds omdat het niveauverschil tussen de specials needs kinderen enorm uiteenloopt, anderzijds om de leerkracht de kans te geven met één of een paar leerlingen te kunnen werken, terwijl andere kinderen zelfstandig aan de slag gaan.

We hebben voor ieder kind een houten doosje laten maken (met zijn/haar naam er op en een symbool), waarin we verschillende opdrachten deden op gebied van cijfers, letters en kleuren. We hebben ervoor gezorgd dat de kinderen zelf de controle kunnen uitvoeren. Ook hebben we aparte materialen gemaakt, waarmee de kinderen op verschillende niveaus kunnen leren tellen en hebben we verschillende puzzels en memoryspellen gemaakt. De leerkrachten van de special needs class hebben we uitgelegd hoe de materialen gebruikt moeten worden, wat het doel is en hoe er op verschillende niveaus kan worden gewerkt door kinderen. Ook een aantal andere leerkrachten van de Ciwara school hebben we tijdens een workshop uitleg gegeven over de materialen, zodat ook zij weten hoe er gedifferentieerd les kan worden gegeven.

Als laatste hebben we de leerkrachten geobserveerd terwijl zij met de materialen in de klas aan het werk gingen en hebben daar feedback op gegeven.
Om meer structuur en overzicht in de klas te krijgen hebben we een hoek gemaakt waarin de kinderen bijvoorbeeld kunnen bouwen, is er een plek waar de rugzakken worden opgehangen en een teil waarin de kinderen hun schoenen opbergen. Dit alles in overleg met de leerkrachten.
De reacties van zowel de leerkrachten als de kinderen waren geweldig. Het was mooi om te zien dat de leerkrachten goed met de materialen omgingen, dat kinderen soms in de bouwhoek bezig waren terwijl anderen in de kring zaten en dat de kinderen heel enthousiast reageerden op de verschillende materialen.

Copyright © 2020 Stichting Ciwara Kids. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.