Thema's 2014

Thema’s voor Stichting Ciwara Kids 2014

Lectoraat Passend Onderwijs/Inclusive Education Hogeschool Leiden.

 

Algemene inleiding:

Sinds 2007 werken we samen met het IEP (Institut pour l’Education Populaire) in Mali aan kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen, ook leerlingen met een beperking. Dat heeft geresulteerd in de situatie dat tussen 2007 en 2013 het aantal leerlingen dat onderwijs krijgt is gegroeid van 4 – meer dan 62 kinderen. Deze kinderen krijgen ook echt les, dankzij de samenwerking met de (honours) studenten van de Hogeschool Leiden. Er is al heel veel bereikt en dat wordt ook (internationaal) erkend. Het project van de Stichting Ciwara kids (zie ook ww.ciwarakids.com) heeft veel aandacht en is onlangs ook voorgedragen voor de CORDAID prijs voor innovatieve particuliere projecten.  Ook USAID, Oxfam Novib en Education International hebben veel aandacht gegeven aan de bijzondere opzet en het succes van het project. Op de Impulsis conferentie in januari 2014 zal het project als key note lezing worden gepresenteerd. Hieronder is een overzicht te vinden van een groter aantal plannen dat wij nog hebben.

 

1: Toegang tot onderwijs: ook voor de meest kwetsbare kinderen

Een aantal kinderen uit Kati heeft geen toegang (meer) tot school. Zoals bijvoorbeeld Oumou, die nu weer thuis is omdat haar moeder haar niet meer naar school kan dragen en de rolstoel die ze gebruikten niet geschikt is voor de moeilijk begaanbare wegen van het dorp. Er zijn vele mogelijkheden om aangepast vervoer te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het concept van de ambulance fiets, ook een concept ontwikkeld aan de hogeschool Leiden. De vraag is dan ook welke vormen er zijn en hoe we z.s.m. de school weer toegankelijk kunnen maken voor leerlingen die nu niet naar school kunnen.

 

2: Life skills leren en educatie: Een opleiding voor de ouders!

De educatie voor gehandicapten kinderen in Mali heeft het afgelopen jaar veel progressie getoond. Zo kunnen de kinderen kleuren en dagen onderscheiden, tellen en krijgen de kinderen fysiotherapie. Dit willen we nu uitbreiden met praktische vaardigheden, zodat ze leren om zelfstandiger te zijn zodat ze kunnen bijdragen aan hun gezin en de maatschappij. Er is hiervoor een uitgebreid projectplan opgezet waarbij verschillende faciliteiten geplaatst worden om de lessen te ondersteunen, dit zijn een sportveld voor beweging en plezier, een groentetuin waar de kinderen groentes en gewassen kunnen verbouwen, een locale keuken waarbij de kinderen kunnen omgaan met het klaarmaken van de gewassen of helpen in de keuken en tot slot een naaiatelier/handvaardigheid lokaal waarbij de kinderen leren om een armbadje te knopen of iets te kleien. Om dit allemaal op te zetten zijn er docenten nodig op deze gebieden, hiervoor willen we de ouders van de kinderen inzetten! Er moet hiervoor een opleiding opgezet worden voor de ouders waarbij verschillende facetten naar voren komen zoals de omgang met kinderen met een handicap, het doceren, zorg & hygiëne en de specifieke praktische handelingen. Er moet een lesprogramma geschreven worden waarbij de ouders deze belangrijke zaken kunnen leren. Hierbij zouden we graag een erkend diploma of certificaat aanbieden aan de moeders wat voor hun van groot belang is in de samenleving. Dus zowel juridisch als educatief een leuke uitdaging om samen te werken met de mensen in Mali en een educatie programma op te zetten voor de moeders!

 

3: Netwerken van studenten, (school)besturen en bedrijven voor duurzame ontwikkelingssamenwerking.

De afgelopen jaren is het netwerk van studenten en collega ’s die actief zijn binnen de projecten gegroeid. Tussen oktober en december 2013 zijn er nieuwe studenten en collegae betrokken geweest. In 2013 hebben studenten commerciele economie van de Hogeschool Leiden ook sponsor acties gevoerd en (oud) honours studenten zijn betrokken om een goed lopend netwerk te organiseren waarbij studenten, docenten, werkveld en bedrijven samenwerken aan de duurzame ondersteuning van de projecten. Daarvoor is een goed businessplan nodig waar verbindingen worden gelegd en ook een plan voor fondsenwerving. 

 

4: Sponsorwervingsactie voor Stichting Ciwara Kids!

De afgelopen jaren is er sponsoring geweest vanuit Oxfam Novib, hierdoor zijn veel van onze projecten gefinancierd. Vorig jaar kregen wij het bericht dat kleinere projecten door bezuinigingen stop gezet zouden worden, waaronder onze stichting. Hierdoor is het nu van groot belang om fondsen te blijven werven om de toekomstige projecten mogelijk te maken. Er zijn al eerder acties georganiseerd voor de Stichting, zo zijn studenten commerciële economie voor hun studie actief geweest met sponsoring. En is er door honours studenten afgelopen oktober een Carwash georganiseerd op de garenmarkt in Leiden. Dit zijn stuk voor stuk geweldige acties, maar hebben lang niet altijd het beoogde effect. Daarom is er voor komend jaar het plan om een grootschalige promotie actie op te zetten. Hierbij wordt een tweeledig doel gediend, allereerst is er het werven van fondsen van belang maar zeker niet minder belangrijk is dat de stichting onder studenten en professionals bekender wordt. Dit is iets waar veel voor geregeld moet worden, en vraagt dan ook om enthousiaste, innovatieve en betrokken studenten. Met deze studenten willen wij graag samenwerken.


5: Opzetten Laboratorium op Ciwara School in Mali

Malaria één van de meest voorkomende ziektes is in Mali en dit zorgt voor een hoog sterfte cijfer maar kan ook leiden tot beperkingen. Deze kinderen hebben veel minder kansen in een derde wereld land. De oorzaak is vaak dat ouders te laat naar de arts gaat om te constateren dat het kind Malaria heeft, hierdoor behouden kinderen een fysische of mentale beperking. Het is dan ook van groot belang dat kinderen regelmatig onderzocht worden op Malaria vooral als er al specifieke symptomen  zijn zoals misselijkheid en koorts. Om dit voor de kinderen van de Ciwara School en de kinderen in Kati mogelijk te maken willen we een klein laboratorium opzetten waar zeer basale test gedaan kunnen worden om onder andere te constateren of er wel of geen malaria parasieten in het bloed te zien is. Dit is al door zeer simpele materialen mogelijk te maken. Er moet hierbij uitgezocht worden wat er precies nodig hebben, denk hierbij aan een microscoop, chemicaliën en een steriele ruimte.

 

6: Expertise vergroten door uitwisselingen

Al jaren zijn we bezig met het vergroten van de expertise door uitwisselingen wat een zeer positieve invloed heeft op de samenwerking tussen Nederland en Mali. Dit willen we dan ook graag voortzetten in 2014, mede door het negatief reisadvies is het moeilijk om met studenten te werken en dus willen we ons richten op professionals. Hiervoor willen we een professionals poule opzetten, dit is een bestand met mensen vanuit verschillende beroepsgroepen die geïnteresseerd zijn om een periode in Mali te zijn. Vanuit Mali is er momenteel veel interesse in ICT-lsprogramma’s, sportlessen, handvaardigheid en het plannen van lessen. Ook willen we meer initiatief nemen om docenten en vrijwilligers van de Ciwara School naar Nederland te halen om ze te introduceren met het gehandicapten onderwijs door middel van rondleidingen en workshops.

 

7: Simuleren van bewegingen SEN kids

Beweging en plezier zijn voor elk kind een uiting van vrijheid en dit is zeer van belang voor de ontwikkelingen van het kind. Door het toevoegen van sport en spel aan de educatie zijn er voor de SEN kinderen ook de mogelijkheden om zich op deze vlakken te ontwikkelen. Naast sport & spel is het ook belangrijk om te denken aan fysiotherapie dit helpt het stimuleren van bewegingen van spieren en gewrichten die de kinderen moeilijker kunnen gebruiken. Ook het stimuleren van de kleine motoriek is erg belangrijk .

  

8: Onderwijs van jonge kinderen

Veel kinderen stromen pas in het lessysteem wanneer ze 10 of 11 zijn. Dit is natuurlijk erg laat en minder voor de ontwikkeling hier kan dus ook op gefocust worden.

 

9: Voeding en hygiene voor SEN kids

 De voeding voor SEN kids die moeilijk kunnen kauwen en slikken. Hierbij voorlichtingen over goede voeding en maaltijden.

Copyright © 2022 Stichting Ciwara Kids. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.